Skupina Windows Azure for Research nabízí každé dva měsíce možnost získat výpočetní kapacitu na Windows Azure pro výzkumné projekty zdarma. Nejbližší termín pro podání žádosti o grantje 15.2.2014. Další bude pak v půlce dubna 2014.

Pro výzkumná pracoviště máme na Windows Azure přímo připravené VHD virtuálních strojů pro analýzu dat, jako je např. Azure Data Analysis dostupný z VM Depot.

Azure Data Analysis VHD obsahuje například před konfigurovaný IP[y] Notebook server pro vzdálené spouštění Python skriptů.

Do Windows Azure můžete samozřejmě nasadit i své vlastní virtuální stroje.

Štěpán Bechynský

(článek byl převzat z českého MSDN blogu)