Další zajímavá kniha z dílny Microsoft Press, tentokrát s názvem “Hybrid Cloud Management with System Center 2012 R2 App Controller”.

Na více jak 100 stranách je čtenář seznámen s problematikou správy hybridních cloud řešení. Popsáno je seznámení s nástrojem App Controller, který slouží pro automatizaci, základní koncepty App Controller, procesy, propojení, využití a práva zdrojů provozovaných “on premises” a ve veřejných cloudech v rámci Windows Azure, ale také dalších poskytovatelů cloud řešení.

Kniha je rozdělena do kapitol:

  • Základy App Controller
  • Správa privátních cloudů
  • Správa veřejných cloudů
  • Správa hybridních cloudů
  • Automatizace pomocí App Controller

Stahovat můžete: PDF, Mobi, ePub

- Ondřej Výšek, MVP

(článek byl převzat z webu optimalizovane-it.cz)