MVA_LogoWindows Azure je v IT komunitě často vnímán jako služba, určená především pro vývojáře. Že tomu tak již dlouho není, se snaží objasnit tento kurz, který je zaměřen právě na IT profesionály. V rámci kurzu vám představíme jednotlivé služby, které Windows Azure poskytuje, a zaměříme se podrobněji na části důležité z pohledu IT profesionála, tedy Windows Azure Virtual Machines, práci s disky a sítěmi, probereme možnosti správy Windows Azure pomocí PowerShellu, ukážeme si, jak na spolupráci Windows Azure a jednotlivých produktů rodiny System Center a rovněž si povíme o službě Windows Azure Active Directory, cloudovém ekvivalentu adresářových služeb Active Directory.

V rámci kurzu jsou k dispozici následující moduly:

  • Úvod do Windows Azure
  • Windows Azure Virtual Machines
  • Windows Azure a PowerShell
  • Windows Azure a System Center
  • Windows Azure Active Directory

Kurz je k dispozici zde: http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/windows-azure-pro-it-profesionaly a za jeho absolvování si připíšete 85 bodů do svého MVA konta.

- Kanty