SysCnt_v_rgbSystem Center 2012 R2 je dostupný již několik týdnů, na což reaguje i výukový portál Microsoft Virtuální Akademie (MVA), kde máte k dispozici sérii kurzů věnovaných System Center 2012 R2 a správě datacentra:

- Kanty