Možná jste se již někdy setkali se situací, kdy bylo zapotřebí migrovat virtual to virtual (V2V) mezi různými virtualizačními platformami. Jedna cesta je například vytvoření obrazu disku a následné obnovení v jiné virtualizační platformě, další možností je možné použít některý z migračních nástrojů. Na internetu je k dispozici několik nástrojů, které umožňují migrovat mezi diskovými formáty jednotlivých výrobců.

  • VMware na Hyper-V (VMDK to VHD) - nástroj Vmdk2Vhd je k dispozici na vmToolkit. Jedná se o jednoduchý nástroj, který provádí sektorové kopírování z jednoho formátu na druhý, kde původní soubor zůstává nemodifikovaný. Software je poskytovaný zdarma.

  • VHD, VMDK na OVF (VMWare/Hyper-V na Citrix) - Citrix nabízí celou sadu nástrojů pro P2V a V2V, kde součástí je mimo jiné i nástroj pro konverzi virtuálních disků na OVF formát. XenConvert obsahuje vše pro migraci do datových formátů používaných při virtualizacích Citrix. Software je poskytován zdarma.

  • Hyper-V na VMware (VHD na VMDK) - VMware nabízí nástroj vCenter Converter, který kromě P2V a V2V konverzí umí provést migraci VHD souborů na VMDK soubory používané při virtualizacích VMware. Software je poskytován zdarma.

  • WinImage (konverze mezi VHD a VMDK) - WinImage je k dispozici ke stažení na stránkách http://www.winimage.com/ a je možné provést konverzi mezi formáty VHD a VMDK (oběma směry). WinImage je možné také použít pro konverzi fyzického disku na virtuální. Software je shareware.

  • StarWind V2V Converter (konverze mezi VHD a VMDK) - Tento nástroj umožňuje kromě dalších obousměrnou konverzi mezi VHD a VMDK. Konverze je prováděna sektorovou kopií mezi formáty a původní soubor zůstává nedotčený. Software je možné stáhnout zde http://www.starwindsoftware.com/converter a je poskytovaný zdarma.

  • Disk2VHD (jakýkoliv disk na VHD) - V rámci nástrojů Sysinternals je k dispozici nástroj Disk2VHD, který umožňuje konvertovat na formát VHD. Tento nástroj se musí spouštět z běžícího Windows operačního systému ve virtuálním stroji, případně nastartovat Windows PE a provést offline konverzi. Není tedy možné provést úplnou offline konverzi, řešením může být například připojení VHD ve Windows Server nebo Windows 7 a zde provést offline konverzi. Nástroj je možné stáhnout na TechNet SysInternals stránkách a je poskytován zdarma.

V případě, že znáte nějaký další nástroj pro konverzi, podělte se se čtenáři o vaše zkušenosti Smile

Ondřej Výšek, MVP