Video, prezentace a Q&A z pátého dílu virtuální akademie

Video, prezentace a Q&A z pátého dílu virtuální akademie

  • Comments 2
  • Likes

V pátém dílu virtuální akademie jsme pokračovali v popisu nástrojů rodiny System Center, konkrétně Configuration Manageru, Data Protection Manageru a Service Manageru (popis Virtual Machine Manageru, Configuration Manageru a Opalisu naleznete v záznamech ze čtvrtého dílu virtuální akademie). Odkazy na záznam a prezentaci jsou zde:

Virtuální akademie – 05 – System Center část 2. – prezentace

Virtuální akademie – 05 – System Center část 2. – video

Během Live Meetingu padlo i otázek, zde jsou spolu s odpověďmi:

Dobrý den, dokážete porovnat VMware ThinApp a Microsoft APP-V?
Dokument srovnávající ThinApp a APP-V z pohledu Microsoftu naleznete na této adrese: http://download.microsoft.com/download/6/3/F/63F162FA-1464-4C58-ACE3-5B79B5158E7F/MSDesktopVirtCompareWhitepaperApr2010.pdf .

Bude existovat nějaká podpora SCCM pro WP7? Nevíte, jak to bude s podporou VPN v tomto systému - PPTP, SSTP? Případně jestli bude možné konfigurovat třeba i RemoteDesktop klienta ve WP7 telefonu - až někdy bude (bude mít podporu třeba Remote Desktop Gateway?).
S podporou Windows Phone 7 se počítá v Configuration Manageru 2012, bohužel zatím nemáme podrobnější údaje co všechno bude součástí této podpory, rovněž v tuto chvíli není ke zveřejnění bližší info ohledně připravovaného update Windows Phone 7. Jakmile budeme mít další informace, určitě vás s nimi na blogu seznámíme.

Existuje nějaký scénář migrace se zachováním záloh při migraci z Windows Storage Server 2008 R2 Essentials na DPM?
Pokud tomu rozumím správně, máte Storage Server Essentials a chcete jej povýšit na DPM se zachováním stávajících záloh klientských počítačů. Takovýto scénář popsaný není, možným řešením by bylo zálohovat Essentials pomocí DPM, spustit rovněž zálohy klientů pomocí DPM a následně Essentials zrušit.

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment
  • Kde lze nalézt prezentaci z druhého dílu? Našel jsem všechny, kromě druhého dílu - Hyper-V managemetnt.

  • Druhý díl je drobet schovaný pod jiným názvem článku zde: blogs.technet.com/.../srovnani-vmware-a-hyper-v-ve-virtualni-akademii.aspx

    Po skončení akademie uděláme souhrnný článek se všemi linky na jednom místě.

    - Kanty