Pokud hodláte virtualizovat klientské operační systémy pomocí Windows Serveru, podívejte se na doporučení ohledně kapacitního plánování, popsaná v dokumentu se sáhodlouhým názvem Remote Desktop Session Host Capacity Planning in Windows Server 2008 R2 and Microsoft RemoteFX in Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1.

Tento dokument byl k dispozici ke stažení i pro předchozí verze Windows Serveru, avšak nyní byl aktualizován pro využití RemoteFX funkcionality.

Dokument popisuje nejdůležitější faktory ovlivňující správnou kapacitu serverové části řešení, metodiku určení kapacity pro specifické případy a několik výsledků pro typické scénáře využití a různého hardware.

- Kanty