Během dnešního zahájení Microsoft Management Summitu byla uvolněna Beta verze System Center Virtual Machine Manageru 2012 (SCVMM).

Virtual Machine Manager slouží ke správě virtualizačního prostředí (nejen) Hyper-V a verze 2012 přináší zásadní vylepšení týkající se správy kompletního prostředí, vytváření a správy privátního cloudu, samoobslužného portálu a správy a monitoringu na úrovni poskytovaných služeb.

Hlavní součásti SCVMM 2012 jsou následující:

Fabric Management

 • Hyper-V a Cluster Management – umožňuje přímou instalaci Hyper-V na nový server bez operačního systému, vytvoření Hyper-V clusterů a zprovoznění patchingu Hyper-V clusterů
 • Správa virtualizačních platforem třetích stran – kromě již existující podpory pro správu VMWare ESX hostů a clusterů přidává podporu pro správu Citrix XenServeru
 • Správa sítí– správa IP adresních rozsahů, MAC adresních rozsahů a konfigurace Load Balancingu.
 • Správa úložišť– klasifikace a správa jednotlivých úložišť a LUNů

Optimalizace zdrojů

 • Dynamická optimalizace– proaktivní přesouvání virtuálních serverů napříč clusterem v závislosti na vytížení jednotlivých nodů clusteru
 • Optimalizace spotřeby– řízené snižování počtu aktivně běžících virtual machine hostů v závislosti na denní době. Nepotřební hosté jsou uvedení do režimu spánku..
 • PRO – integrace se System Center Operations Managerem umožňuje reakci v závislosti na výkonnostním monitoringu na úrovni aplikací.

Cloud Management

 • Zahrnutí serverů, sítí a úložišť do privátního cloudu.
 • Nastavení přístupu k privátnímu cloudu včetně omezení kapacity, možností a uživatelských kvót
 • Samoobslužné použití pro administraci aplikací, umožňující autorizaci, nasazení, správu a zrušení aplikací v rámci privátního cloudu

Management služeb

 • Definice šablon služeb pro vytvoření sady propojených virtuálních počítačů, obrazů operačního systému a balíčků aplikací
 • Automatizované nasazení operačních systémů a aplikací v rámci zprovoznění služby
 • Možnost zvýšení počtu virtuálních serverů v rámci služby
 • Integrace se System Center Operations Manager pro aktivní dohled nad dostupností a výkonností služby
 • Rozšíření možností aplikační virtualizace

Pro další informace doporučuji navštívit jednak stránku Beta programu, jednak komunitní fóra věnovaná SCVMM.

- Kanty