V dnešním příspěvku si popíšeme proces aktualizace produktu pro ochranu počítačů - Microsoft System Center Data Protection Manager 2010 z verze Release Candidate na verzi RTM. Během několika posledních dnů jsem hovořil se zástupci několika společností, které již využívají Data Protection Manager 2010 verze Release Candidate v produkčním prostředí a rádi by co nejdříve přešli na verzi RTM. Jelikož obchodně bude Data Protection Manager 2010 RTM dostupná až na začátku června, nezbývá než využít zatím verze zkušební.

logo DPM2010

Čím tedy začít? Samozřejmě stažením zkušební verze ze stránky http://technet.microsoft.com/cs-cz/evalcenter/bb727240.aspx. Po stažení čtyř souborů je všechny rozbalíme do stejné složky, čímž nám vznikne souborová kopie instalačního DVD o velikosti cca 2,6 GB.

Z této složky spustíme soubor Setup.exe, který nám spustí celý instalační proces. Na úvodní obrazovce vybereme položku Install Data Protection Manager.

102

Po odsouhlasení licenčních podmínek se zobrazí průvodce, který postupně projdeme. Na úvodní stránce jsme upozorněni, aby během upgrade neprobíhaly kritické úlohy Data Protection Manageru 2010 a také informaci o nutnosti upgrade jednotlivých agentů na chráněných počítačích.

105

Na další obrazovce se automaticky spustí kontrola na dostupnost všech potřebných komponent software a hardware. Pokud vše proběhne v pořádku, pokračujeme dále.

106

Na obrazovce Installation Setting provedeme kontrolu umístění databázové instance a databázových souboru. Jelikož provádíme upgrade, nemůžeme zde provádět přímou změnu SQL Serveru. Obrázek ukazuje stav při použití SQL Server 2008 Express, který je součástí instalačního DVD. Také zkontrolujeme, zda máme dostatek místa na disku.

107

Na obrazovce Security Setting doplníme dvakrát heslo pro servisní účty Data Protection Manageru 2010. Tyto účty se vytvářely již ve verzi Release Candidate, takže jen vyplníme původní heslo.

clip_image011

Na obrazovce Microsoft Update Opt-In zvolíme položku Use Microsoft Update when I check for updates, pokud chceme využívat možnost aktualizace Data Protection Manageru 2010 pomocí služby Microsoft Update.

108

Na předposlední obrazovce Customer Experience Improvement Program máme možnost nastavit, zda bude Data Protection Manager 2010 anonymně komunikovat se společností Microsoft o konfiguraci hardware a nastavení produktu samotného. Pro start aktualizace stiskneme tlačítko Upgrade.

109

Nejprve je provedena konfigurace databáze SQL Serveru 2008 a následně proběhne aktualizace Data Protection Manageru 2010.

112

Výsledek by měl být následující.

113

114

Opět jsme informováni o nutnosti aktualizovat agenty. Tak jdeme na ně.

115

Spustíme ovládací konzolu Data Protection Manageru 2010 a vybereme oddíl Management Task. Zde vidíme v hlavním okně jednotlivé agenty. Ve sloupci Agent Updates postupně stiskneme hodnotu Update Available, čímž spustíme vzdálenou aktualizaci agentů.

116

Během procesu aktualizace agentů může spatřit jednu z následujících hlášek v závislosti, zda jsou na počítačích naplánovány zálohy.

117

118

Výsledkem by měl být následující stav a verze agenta.

121

122

V dalším příspěvku popíšu proces aktualizace produktu System Center Essentials 2010 Release Candidate na verzi RTM.

- Pavel Řepa (MVP)