windowsserver2008rds

Po vydání poslední verze Microsoft Appilcation Virtualization (App-V) se také změnily licenční podmínky pro Remote Desktop Services (dříve Terminal Serices). Tak jak je uvedeno v licenčním návodu pro Remote Desktop Services App-V pro Terminálové služby již nadále není v prodeji a App-V pro RDS je plně součástí RDS CAL, není tedy nutné nakupovat aplikační virtualizaci pro prezentační virtualizaci pomocí RDS.

Také je uvedena informace o “přechodu” z existujících App-V TS licencí na RDS CAL. Pokud má zákazník platnou Software Assurance, mohou být 4 App-V TS CALy převedeny na jeden Windows Server 2008 RDS CAL. Microsoft nabízí tento přechodový program všem zákazníkům s platnou SA a přechod bude provedený automaticky (nicméně v ČR se prozatím aplikační virtualizace ve velkém množství nevyužívala, především z důvodů chybějící podpory x64 platformy, která je součástí poslední verze 4.6).

Vzhledem k tomu, že App-V je součástí až Windows 2008 RDS CALu a provozujete Terminal Services na Windows Server 2003, v takovém případě neustále potřebujete platný App-V pro Terminal Services.

Díky této změně získávají zákazníci, kteří využívají služby RDS opravdu značný benefit.

Aplikační virtualizace - App-V pro Remote Desktop Services můžete po registraci stáhnout na download.microsoft.com.

Další informace o App-V 4.6 naleznete v tomto samostatném článku.


- Ondřej Výšek