Licenční webcasty - březen 2010

Licenční webcasty - březen 2010

  • Comments 5
  • Likes

V druhé polovině března proběhla čtyři online školení s tématikou licencování. Pokud jste se nestihli zúčastnit, nabízíme vám záznamy ke shlédnutí v rámci portálu MSTV.cz.

Všemi prezentacemi vás provede zkušený harcovník, kolega Peter Rus. V průběhu dalších týdnů připravíme navazující díly, které pokryjí další část licenční problematiky.

Vzhledem k tomu, že otázky licencování patří dlouhodobě k nejčastěji zmiňovaným oblastem, kde by mělo dojít k větší osvětě věříme, že naše čtyři přednášky padnou na úrodnou půdu a pomohou vám.

- KFL

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment
  • <p>Dobr&#253; deň,</p> <p>prostredn&#237;ctvom TechNetFlash som sa dozvedel o možnosti z&#237;skať viac inform&#225;cii v ot&#225;zkach licencovania produktov spoločnosti Microsoft, vďaka Vami pripravovan&#253;ch online webcastov. S&#225;m som sa v minulosti stal &quot;malou&quot; obeťou vlastnej neinformovanosti a preto V&#225;m chcem touto cestou za t&#250;to pr&#237;ležitosť poďakovať a teš&#237;m sa na prehĺbenie vedomost&#237; v t&#253;chto, naozaj nie jednoduch&#253;ch, ot&#225;zkach. Určite sa na t&#253;chto semin&#225;roch z&#250;častn&#237;m, pr&#237;padne si ich prezriem zo z&#225;znamu a budem r&#225;d pokiaľ tak&#250;to možnosť budem mať aj v bud&#250;cnosti. </p> <p>Srdečne V&#225;s pozdravujem a drž&#237;m V&#225;m palce pri vykon&#225;van&#237; Vašej všetk&#253;m prospešnej pr&#225;ce.</p> <p>Pavel SACHS</p> <p>wss08@hotmail.com</p>

  • <p>Od 15:00 je to naprosto nere&#225;ln&#233; poslouchat. Fajn aktivita, ale nevhodně načasovan&#225;!</p>

  • <p>Pavel&gt; Děkujeme, vynasnaž&#237;me se o co nejlepš&#237; v&#253;sledek. Bude samozřejmě prostor pro ot&#225;zky i odpovědi.</p> <p>Jan&gt; Jak&#253; čas by byl lepš&#237;? Pl&#225;novali jsme to na odpoledne, protože n&#225;m to přišlo nejvhodnějš&#237;, ale nech&#225;me si r&#225;di poradit. Jinak z&#225;znam a zpracovan&#233; ot&#225;zky/odpovědi bude dostupn&#253; p&#225;r dn&#237; potom :).</p>

  • <p>no časy bych pl&#225;noval podobně jako wugy někdy okolo 17h to už jsou většinou všichni po pr&#225;ci &nbsp;;)</p>

  • <p>Michal&gt; Tato možnost n&#225;s tak&#233; napadla, na druhou stranu jsme zase zvažovali, zda se bude cht&#237;t &#250;častn&#237;kům sedět u poč&#237;tače i po pracovn&#237; době. Proto jsme zvolili odpoledne. Př&#237;št&#237; s&#233;rii zkus&#237;me tedy o 2 hodiny později a uvid&#237;me :).</p>