Již jste mohli číst v minulém čísle TechNet Flash zpravodaje. Pokud ne, zde jsou výsledky: http://technet.microsoft.com/cs-cz/ee338442.aspx

Radim