Tematický týden: Public Key Infrastructure (PKI), díl třetí

Tematický týden: Public Key Infrastructure (PKI), díl třetí

  • Comments 2
  • Likes

A při středě pokračujeme s načatým tematickým týdnem a budeme se zabývat kontrolou zneplatněných certifikátů..

Platnost certifikátů končí buď přirozeně uplynutím doby, na kterou byly vystaveny, nebo jejich zneplatněním. Důvody pro zneplatnění mohou být různé: kompromitace privátního klíče, odchod zaměstnance z firmy apod...

Pokračování článku ...

- KFL
 

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment