Windows 7: Federated search a integrované vyhledávání, část 2.

Windows 7: Federated search a integrované vyhledávání, část 2.

 • Comments 1
 • Likes

V první části článku byly představeny novinky vyhledávání integrovaného do operačního systému Windows 7.

V této druhé části článku se zaměříme na tzv. Federated Search umožňující začlenit přímo do operačního systému vstupní body pro hledání i jeho výsledky v podnikových informačních systémech (např. Microsoft Office SharePoint Server).

Federated Search Windows 7

Zcela zásadní novinkou ve vyhledávání Windows 7 je možnost integrace vyhledávání v podnikových systémech přímo do prostředí operačního systému.

Tím uživatel získává konzistentní rozhraní pro zadání dotazů a zpracování výsledků bez ohledu na to, zda hledá na svém počítači, či v podnikovém systému. Tím se výrazně zvyšuje efektivita jeho práce.

Federated search je založen na otevřeném protokolu „Open Search“ (http://www.opensearch.org), který definuje formát pro zadání dotazu a zpracování odpovědi na něj.

Krok 1 – povolení vzdáleného prohledávání na zdroji dat

Pokud má zdroj dat umožnit vzdálené prohledávání, musí splnit následující podmínky:

 • Dostupnost prostřednictvím URL
 • Vracení výsledků hledání prostřednictvím RSS nebo ATOM
 • Příjem a zpracování vyhledávacích kritérií v rámci URL dotazu

Povolení vzdáleného prohledávání je nejjednodušší u zdrojů dat, které jsou pro něj již připraveny. Jedním z nich je Microsoft Search Server a to ve verzi Express (ke stažení zdarma) nebo Enterprise.

Tento server již sám o sobě podporuje zasílání výsledků ve formě RSS.

clip_image002

Rovněž mnohé internetové portály rovněž podporují zasílání výsledků v požadovaném formátu (www.live.com, www.technet.com a další).

clip_image004

V případě využití jiných zdrojů informací je nutné implementovat technologii pro zpracování dotazu a zaslání výsledků. Postup pro tuto implementaci je možné nalézt zde.

Krok 2 – vytvoření definičního souboru OSDX

Soubory OSDX jsou založeny na XML a představují Search Connector Description (popis připojení k vyhledávání). Definují cestu ke vzdálenému vyhledávacímu stroji, parametry zasílaných dotazů a způsob zpracování přijatých odpovědí.

Základní tvar OSDX souboru je následující:

<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<ShortName>NAZEV</ShortName>
<Url type="application/rss+xml" template="ADRESA A FRÁZE PRO PROHLEDÁVÁNÍ={searchTerms}"/>
</OpenSearchDescription>

Příklad:

<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<ShortName>Zakladni test SharePoint</ShortName>
<Url type="application/rss+xml" template="http://jiris-mosstst/sites/teamsearch/_layouts/srchrss.aspx?k={searchTerms}"/>
</OpenSearchDescription>

Pokud zdroj informací poskytuje výsledky i ve tvaru HTML, lze definiční soubor rozšířit následujícím způsobem:

<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<ShortName>SharePoint + HTML</ShortName>
<Url type="application/rss+xml" template="http://jiris-mosstst/sites/teamsearch/_layouts/srchrss.aspx?k={searchTerms}"/>
<Url type="text/html" template="http://jiris-mosstst/sites/teamsearch/Results.aspx?k={searchTerms}"/>
</OpenSearchDescription>

Příklady výsledků získaných na základě těchto definičních souborů jsou uvedeny v poslední kapitole.

Kompletní popis možností definice OSD souborů naleznete na této adrese.

Krok 3 – aplikace definičního souboru OSDX na klientovi

Definiční soubor lze dostat k uživateli dvěma základními metodami:

 • Pull, kdy si uživatel instaluje definiční soubor manuálně
 • Push, kdy je uživateli definiční soubor přiřazen administrátorem sítě
Pull metoda instalace definičního souboru

Definiční soubor může být:

 • Rozeslán prostřednictvím mailu
 • Umístěn na intranetové stránky

Uživatel si jej poté sám instaluje pouhým poklepáním tlačítka myši.

clip_image006

Push metoda instalace definičního souboru

Správce sítě má rozšířené možnosti automatického přidání definičních souborů pro uživatele:

 • Zabudováním do image operačního systému
 • Prostřednictvím logon scriptů
 • Prostřednictvím Group Policy Preferences

Správce sítě může rovněž zajistit připojení zdroje hledání do:

 • Start menu
 • Ostatních zdrojů hledání v sekci „Prohledat znovu“

Nastavení se provádí v Group Policy Editoru v cestě User Configuration - Policies – Administrative Templates - Windows Components – Windows Explorer, položka „Pin Libraries or Search Connectors to the „Search again“ link and the Start menu“

Přidaná položka se poté objeví ve Start menu

clip_image008

A v seznamu zdrojů pro opakování vyhledávání.

clip_image010

Prohledávání vzdáleného zdroje dat

Poté, co je uživateli přidán definiční soubor do Windows Exploreru, je mu umožněno transparentní vyhledávání, podobně jako na lokální stanici. V zobrazených výsledcích funguje i režim náhledu.

Pokud zdroj dat i definiční soubor umožňuje zasílání výsledků ve formě HTML, je uživateli umožněn přímý přístup ke zdroji informací.

clip_image012

Po stisku tlačítka „Search on website“ je Uživatel přesměrován rovnou ke vzdálenému vyhledávacímu zdroji, ve kterém jsou již zobrazeny výsledky zadaného dotazu.

clip_image014

V tomto článku jsme si ukázali základní novinky hledání ve Windows 7 a možnosti integrace podnikových vyhledávacích systémů do uživatelského rozhraní Windows.

- Jiří Sklepník (Microsoft ČR)

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment