logo-devcon-2009

Rádi bychom vás upozornili na konferenci „DevCon“ v Praze, kterou pořádájí společnosti Microsoft a DAQUAS již po dvanácté. Obsah té letošní navazuje na loňský premiérový koncept, kdy v jednom prostoru a za jediné vstupné probíhaly 2 konference současně: Visual FoxPro DevCon (jejíž první ročník proběhl v roce 1998) a SQL Server DevCon (která byla první svého druhu a v takovém rozsahu u nás).

Program konference DevCon, Praha 2009 je sestaven tak, aby uspokojil rozmanité zájmy databázových odborníků a vývojářů, kteří využívají technologie firmy Microsoft. Tématicky jsou jednotlivá vystoupení zaměřena na následující oblasti:

  • Microsoft SQL Server (osvědčené postupy i nové technlogie pro administrátory i vývojáře)
  • Microsoft Visual FoxPro (praktická využití, srovnání s .NET, nové navazující projekty)
  • Pohledy do souvisejících oblastí: Windows 7, elektronické standardy či právní aspekty IT

Náplň dvou a půl dne je vystavena na léty prověřeném pojetí široké nabídky přednášek (celkem přes čtyřicet), dostatečného prostoru k bezprostřední výměně zkušeností a názorů mezi účastníky i společenského až zábavného vyžití. První dva dny poskytují blok 4 souběžných sérií přednášek a večírek.Třetí den dopoledne probíhají opakující se přednášky.

Na konferenci vystupují uznávaní odborníci - profesionálové, kteří se používáním předváděných nástrojů a technologií živí.

Konference proběhne na 23. až 25. června 2009 na fakultách Elektrotechnické a Strojní, ČVUT v Praze. Bližší podrobnosti, přednášky a registraci najdete na samostatných konferenčních stránkách.

http://devcon.daquas.cz/


- KFL