Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) nebude podporovaný na operačnom systéme Windows Vista. Microsoft odporúča migrovať MSDE appliácie na SQL Server 2005 Express Edition (SQL Express) a v prípade vývoja nových aplikácií sa rozhodnúť pre SQL Express. Technická pomoc a zdroje informácií k migrácii sú k dispozícii na http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2005/msde2sqlexpress.mspx. Rovnako ako v prípade MSDE, tak aj SQL Express si možete zadarmo stiahnuť, nasadiť a redistribuovať. SQL Server 2005 Express Edition je vlastne nástupcom MSDE.

Napriek tejto informácii je tu niekoľko signifikantných výhod pri upgrade z MSDE na SQL Express.  Výhody zahrňajú zvýšenie maximálnej veľkosti databázy na 4 GB, odstránene obmedzenia "workload governor", ďalej integrovaný nástroj na správu (SQL Server Management Studio Express), SQL Server 2005 Reporting Services a taktiež dôležitá podpora služby Windows Update.
Zákazníci a partneri sa môžu zapojiť aj do programu royalty-free redistribution práv pre SQL Express.

-Lubo Goryl