Windows Vista: Tip #8

Windows Vista: Tip #8

  • Comments 2
  • Likes

Pokud jako administrátor pracujete velmi často s příkazovou řádkou, možná, stejně jako já, oceníte následující tip.

Microsoft Windows Vista 

Velmi často se mi stává, že CMD.exe zapomentu spustit s navýšenými právy. Což je docela otrava, musím CMD.exe pustit znovu ("Run as Administrator") a zopakovat všechny dříve provedené příkazy. Proto následující tip provádí velmi jednoduchou věc. Pokud je CMD.exe puštěno s navýšenými právy, pozadí příkazové řádky je červené. Pokud ne, pozadí zůstává černé.

Vytvořte si tuto dávku (třeba CMDColor.bat) a uložte někam na disk (např. C:\CMDcolor.bat):
@echo off
pushd %SystemRoot%\System32
set ADMINTEST=~~4uDude.JHP
:START
MD %ADMINTEST% > NUL 2>&1
if exist %SystemRoot%\System32\%ADMINTEST% GOTO ADMIN
GOTO END
:ADMIN
color 4f
RD %ADMINTEST%
:END
set ADMINTEST=
popd

Tato dávka zkusí ve složce System32 vytvořit novou podsložku. Pokud se jí to podaří, máte administrátorská práva.

Dále pomocí regeditu vytvořte nový "String Value" "autorun" v této větvi:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor"

Do hodnoty "Autorun" vyplňte cestu k dávce, kterou jste vytvořili a uložili dříve (C:\CMDColor.bat)

Zdroj: http://windowsconnected.com/

Martin Pavlis

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment
  • I don't mind that you use our content, but at least give us a link as the source.

    Thanks,

    Josh

  • Oops, sorry about that - fixed. I've forgotten to do it :/.