Blogs

Windows Vista: Tip #2

  • Comments 1
  • Likes
Microsoft Windows Vista

Používáte toolbar "Quick Launch" (česky "Panel rychlého spuštění")? Pokud ano, asi si v něm řadíte ikonky za sebou tak, jak jste zvyklí.

Ve Windows Vista můžete k těmto zástupcům přistupovat pomocí klávesových zkratek. Vždy je potřeba stisknout klávesu WIN+číslo. Číslo reprezentuje pořadí ikonky na panelu zleva. Takže mám-li první ikonku Microsoft Outlook, spustím jej pomocí WIN+1, další na liště Internet Explorer bude mít zkratku WIN+2, atd.

Jednoduché, účinné, prima :)

Martin Pavlis

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment
  • Klavesove zkratky se biji s PowerToys - virtualni desktopy. Vychozi nastaveni je take na Win+1-4