O/About TechNet Blog CZ, SK

O/About TechNet Blog CZ, SK

Tento blog slouzi k publikaci zajímavých informací pro IT profesionály či IT veřejnost. Přispěvovatelé jsou z řad lokálního Microsoftu, popř. potom čeští a slovenští MVP. Veškeré informace zde uvedené jsou publikovány jednotlivými připěvovateli, kteří sami ručí za kvalitu textu i obsahu. Pokud byste nalezli jakoukoli nesrovnalost, pište na tomaskan()microsoft.com.

This blog is used for posting interesting information targetted for IT professionals and IT audience. The authors come from local Microsoft subsidiary or from the local MVP field. All information published here is authored by particular contributors, who are personally responsible for the text quality and content. If you find any inconvenience or misleading information, please contact tomaskan()microsoft.com.