Swedish IT Pro Evangelist's Team Blog

De svenska IT Pro Evangelisternas gemensamma teamblogg.

July, 2007

  • TeachReady, Virtualisering

    Wow. Det är mitt samlade intryck från Techready som precis avslutats. Konferensen hålls i Seattle och det levereras sessioner, labbar, diskussioner och fester (såklart). Det som är mest spännande just nu är virtualisering och de fyra typer av virtualisering...
  • MGX, Microsoft Surface

    Hej! Det har inte blivit speciellt mycket bloggande på sistone, det har varit en del att göra. Just nu är jag i ett soligt Florida för den årliga MGX konferensen. Det är en enorm konferens för Microsoft anställda där sessionerna består av både framtidsvisioner...