Swedish IT Pro Evangelist's Team Blog

De svenska IT Pro Evangelisternas gemensamma teamblogg.

About Swedish IT Pro Evangelist's Blog

About

About Swedish IT Pro Evangelist's Blog

Maria Lundahl och Michael Anderberg, Microsofts IT Pro Evangelister skriver om Microsofts senaste produkter, aktuella events, webcasts, tankar och reflektioner, för er som är IT proffs.