MAP je zbirka brezplačnih orodij in nasvetov, ki vam pomagajo pri pregledu in optimizaciji IT infrastrukture ter odločitvah pri planiranju implementacij pravih Microsoft tehnologij, ki jih potrebujete.

Na voljo je The Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit 5.0 Community Technical Preview (CTP) z nekaj novostmi in dodatnih funkcinalnostmi, med drugimi (v angleščini):

  • Windows 7 Hardware and Device Compatibility Assessment
  • Windows Server 2008 R2 Hardware and Device Compatibility Assessment
  • Virtualization Candidates Assessment for Hyper-V Server Consolidation
  • Inventory of VMware Server Hosts and Guests
  • User Interface and Proposal Customization for Partner co-branding
  • Enhanced Usability and Improved Inventory Performance
  • SQL Server Instance Discovery
  • Desktop Security Assessment for Anti-virus and Anti-malware Programs Installation
  • Forefront Client Security/NAP Readiness Assessment

Namenjena je IT strokovnjakom, arhitektom, sistemskim inženirjem ter administratorjem.

Ključne koristi ter ostale dodatne informacije najdete na spletnem mestu Microsoft Solution Accelerators.

Matjaž Šircelj