Obširna knjižnica vsebuje tehnične informacije s tematiko konfiguracije II7 na Windows Server 2008. Ta knjižnica je edina spletna referenca, ki jo potrebujete za konfiguracijo II7, je najbolj obširna in poglobljena.

Vsako poglavje je sestavljeno iz petih sekcij:

  • Pregled
  • Kompatibilnost
  • Navodila za namestitev
  • Primeri “How To”
  • Primeri kode v AppCmd.exe, C# .NET, Visual Basic .NET, JavaScript, VBScript

Najdete jo na http://www.iis.net/ConfigReference.

Matjaž