Ve středu 11.6.2014 se konala tisková konference pro zástupce médií a širokou veřejnost u příležitosti prvních narozenin projektu Vzděláváme pro budoucnost. 

Vzděláváme pro budoucnost nabízí komplexní podporu pro zavádění dotykových zařízení do výuky určenou pro učitele, IT správce a ředitele škol. To zahrnuje jednak širokou nabídku dotykových zařízení pro školy, kvalitní vzdělávací obsah, ale i školení pro učitele a ředitele ve Vzdělávacích centrech Microsoft zdarma a v neposlední řadě sdílení příkladů dobré praxe díky Referenčním školám Vzděláváme pro budoucnost. 

Je to právě rok, kdy Microsoft finančně podpořil tyto Referenční školy v nákupu tabletů s o.s. Windows pro účely výuky. Od té doby školy prošly velkou změnou ve stylu učení a o své zkušenosti se dělí s ostatními školami (např. na blogu Vzděláváme pro budoucnost na metodickém portále RVP). 

Tisková konference tedy nejen slavila roční narozeniny, ale měla za cíl také představit průběžná zjištění a zkušenosti ze zavádění tabletů na těchto školách. Představili je zástupci metodologického partnera, kterým je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), Daniela Růžičková a Ondřej Neumajer.

Osobně se o zkušenosti podělili i zástupci Referenčních škol, a to z pohledu ředitele, učitele i rodiče.

Konferenci obohatil i Radní pro školství Prahy 6, Ondřej Balatka, který představil výsledky projektu Škola na dotek (tablety byly vybaveny všechny základní školy Prahy 6). 

V závěru konference se sami novináři stali žáčky ve školní lavici a mohli si vyzkoušet, jaké to je učit se za pomoci tabletů. Praktickou ukázku práce s tablety na základní škole vedla paní učitelka Lenka Kremlíková

A jaký byl dárek k prvním narozeninám? Nová Referenční škola, kterou Microsoft vybavil tablety a na konferenci oficiálně oznámil. Je jí ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé n.L., kde bude sledován scénář nasazení speciální metodologie za účelem rozvoje dovedností 21.století za pomocí tabletů

Následuje oficiální tisková zpráva k 1.výročí projektu Vzděláváme pro budoucnost.

Tablety v referenčních školách od Microsoftu slaví první narozeniny

Národní ústav pro vzdělávání při příležitosti výročí představil výsledky svého pozorování zavádění tabletů do výuky, Microsoft vyhlásil novou referenční školu

Praha, 11. června 2014

Je to právě rok, co Microsoft představil projekt Vzděláváme pro budoucnost - komplexní podporu pro zavádění dotykových zařízení do výuky určenou pro učitele, IT správce a ředitele škol. Přináší širokou nabídku různých druhů dotykových zařízení pro školy včetně klasických tabletů, ale také bohatý vzdělávací obsah, pomocnou ruku školám s cílem zvyšovat jejich připravenost na zavádění tabletů do výuky a rozvoj dovedností 21. století.

V první fázi projektu Vzděláváme pro budoucnost Microsoft finančně podpořil čtyři referenční školy. Na každé z nich byl zaveden jiný model využití tabletů ve výuce. Podle celoročního pozorování Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) se nejvíce osvědčil koncept, kdy mají děti k dispozici tablety neustále u sebe a mohou je průběžně využívat ve výuce všech předmětů. Efekty jsou viditelné 

i v případě mobilní tabletové učebny, kdy všichni žáci tablety sdílí a střídavě používají pro různé předměty. Budoucnost má jistě i hojně diskutovaný scénář BYOD – Bring Your Own Device (vytvoření infrastruktury, která umožní, aby si děti nosily do školy svá vlastní zařízení bez ohledu na platformu). Za nejméně úspěšný pak NÚV vybral scénář, kdy tablety dostali pouze učitelé. Je to dáno tím, že nedostatečně podporuje zavádění nových vyučovacích postupů a neumožňuje se odpoutat od klasické frontální výuky.

Scénář, který doposud v projektu Referenčních škol Microsoftu chyběl, je zavádění tabletů pro metodologii rozvoje dovedností 21. století. Právě proto jej nyní Microsoft ve spolupráci se společností Dosli, která stojí za výukovou platformou EduBase, podpořil na nové referenční škole - ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.

Popis jednotlivých scénářů z referenčních škol je k dispozici zde: www.vzdelavameprobudoucnost.cz. O zkušenostech zástupců referenčních škol se pak dočtete na metodickém portálu RVP v blogu Vzděláváme pro budoucnost: http://vzdelavameprobudoucnost.blogy.rvp.cz/. Fotografie v tiskové kvalitě a další materiály najdete na http://1drv.ms/1kifeHi