Spolupráce společnosti Microsoft a Khanovy školy pokračuje. Tentokrát v oblasti bezpečného Internetu, které je pro obě instituce důležitým tématem.

Společnost Microsoft proto sponzorsky podpořila aktivitu Khanovy školy za účelem přeložení vybraných videí Khan Academy do češtiny, aby téma a studium bylo lépe uchopitelnější i pro české studenty.  Přeložená videa na téma šifrování dat a informací (nejen) na Internetu najdete na https://khanovaskola.cz/kryptografie

Proč je toto téma vlastně tak důležité a jaká je jeho historie? To se vám pokusí vysvětlit jedna z vedoucích osobností české pobočky Khan Academy (tedy Khanovy školy) – Markéta Matějíčková:

Výuková videa o kryptografii na Khanově škole

Žijeme v době, kdy našimi životy stále více prostupují technologie. Vyznat se ve všech novinkách, které se na nás denně hrnou, je vpravdě nadlidský úkol. Přesto se znalost alespoň základních principů a trendů stává nezbytnou výbavou nejen mladé generace. Jednou ze zásadních otázek, kolem níž ale také koluje největší množství mýtů a zavádějících informací, je bezpečnost a zabezpečení internetu.

S rozvojem výpočetního výkonu strojů a díky široké dostupnosti “odposlouchávacích” nástrojů se stále obtížněji utajují informace; přesto se to daří.  Málo lidí si ovšem pokládá otázku, jak je to v době, ve které se nic nezdá být tajemstvím, vlastně možné.

Nejen u těch skutečně důležitých zpráv se můžeme postarat o to, aby nebylo vůbec jednoduché je zachytit a přečíst, často to dokonce bez našeho vědomí za nás dělají programy, které používáme.

Za zachování soukromí (ale i mnohem víc) vděčíme metodám šifrování, které se začaly používat již za dob Julia Ceasara. Již tenkrát bylo nezbytné uchovat informace v tajnosti, jen posly na koních dnes nahradily datové pakety cestující optickými kabely. Stejně jako tehdy v šifrách spočívá bezpečnost našich osobních dat a leckdy i životů: kódy a jejich luštění jsou odedávna běžným válečným nástrojem, koneckonců historie nacistického kódu Enigma a jeho prolomení spojenci je velmi známá nejen mezi milovníky historie.

Pokud člověk nestudoval informatiku a nemá potřebné základní informace, je pro něj kryptografie, neboli věda zabývající se šifrováním, těžko pochopitelná a nedostupná. Cesta k pochopení této problematiky je ovšem nyní o něco jednodušší, a to díky dobrovolníkům z Khanovy školy, kteří pracují na českých titulcích k výukovým videům amerického vzdělávacího serveru Khan Academy. Jedním ze souborů videí, který se dočkal překladu, je právě kryptografie. Ovšem tyto materiály nejsou zdaleka jediné dostupné, na webu Khanovy školy je možné najít více než 1600 otitulkovaných a 100 dabovaných videí z různých oblastí vhodných jako zajímavý doplňkový materiál k výuce. Nemalou část těchto videí bylo možné přeložit i díky překladatelským maratonům, při kterých dobrovolníci v prostorách partnerských univerzit odvedli velký kus práce, a to za nejen finanční podpory společnosti Microsoft.

Videa o kryptografii zpracovává pro Khan Academy Brit Cruise, přičemž používá velmi srozumitelnou a jasnou formu výkladu vhodné i pro naprosté začátečníky. Stojí taktéž za velmi povedeným kursem Teorie Informace, jenž opět přístupně zpracovává zajímavou, jakkoliv ne zrovna jednoduchou látku.