DCSIMG
Interview s českými učiteli o inovaci a účasti na Globální Fóru Microsoft in Education - Školství - Site Home - TechNet Blogs

Interview s českými učiteli o inovaci a účasti na Globální Fóru Microsoft in Education

Interview s českými učiteli o inovaci a účasti na Globální Fóru Microsoft in Education

  • Comments 1
  • Likes

Interview s českými učiteli o inovaci a účasti na Globální Fóru Microsoft in Education

Začalo to účastí v soutěži Microsoft Expert Educator. Do českého národního kola se přihlásili učitelé z celé České republiky se svými inovativními projekty, které měly za cíl přinést inovaci do výuky za pomocí ICT technologií.

Odborná porota vybrala tři výherce:

  • Ivona Spurná, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha
  • Miroslav Sláma, ZŠ se specializací na výpočetní techniku, Nové Město na Moravě
  • Karel Klatovský, Střední škola a mateřská škola, Litoměřice

Jejich odměnou byla plně hrazená cesta a pobyt na 9. Globálním Fóru Microsoft in Education ve španělské Barceloně. Zde Vám s nimi přinášíme krátký rozhovor. 

1)      Na úvod, jaký byl týden v Barceloně?

Karel Klatovský: Náročný, ale krásný a především inspirující.

Ivona Spurná: Vše bylo skvěle zorganizováno, od letu a cesty na akci, až po náplň všech dní, které jsme zde mohli strávit. V průběhu týdne proběhly prezentace projektů všech účastníků, jimiž byli učitelé z celého světa, kterých se tu sešlo více než 200. Také se zde odehrála týmová aktivita, v rámci níž byly vymýšleny výukové aktivity, které by byly v souladu s 21st Century Learning přístupem. Tj. aby podporovaly tvořivost a samostatnost studentů, schopnost spolupracovat v týmu i hledat samostatně řešení nových problémů s využitím dostupných zdrojů. Během této týmové spolupráce jsem měla možnost potkat a blíže se seznámit s partnery z USA, Kostariky a Španělska. Všichni spolupracovali skvěle a vymysleli jsme společně projekt pro naše studenty, který bychom rádi v příštím roce zrealizovali.

Miroslav Sláma: Ačkoliv jsem se již loni účastnil Globálního Fóra v Praze, letošní Fórum mě dokázalo opět ohromit. Organizace, spolupráce s učiteli celého světa, skvělé prezentace - vše bylo perfektní.

2)      Popište stručně Globální Forum Microsoft in Education člověku, který o něm nikdy neslyšel; co je jeho cílem a jak probíhá?

Miroslav Sláma: Jedná se o setkání inovativních škol a učitelů, kteří prosazují do výuky moderní a netradiční postupy a technologie. Všechny spojuje jedna myšlenka: efektivnější, kvalitnější a zábavnější výuka. Představují se zde školy i jednotliví učitelé se svými projekty, prezentují skupiny složené z učitelů různých států světa. Je zde prostor na formální i neformální setkání, porovnání různých vzdělávacích programů, čas na srovnání s naším vzdělávacím systémem.

Ivona Spurná: Novinky, technologie, spolupráce lidí z celého světa, inovativní přístup k výuce a vzájemná inspirace, komunikace mezi účastníky, diskuse nad projekty, hledání nových řešení, vytváření nových inovativních výukových aktivit, které obohatí studenty.

Karel Klatovský: Jedná se o jedinečnou akci, kde mezi sebou „soutěží“ učitelé z celého světa, ale především je to přehlídka zajímavých projektů a způsobů výuky ze zcela různých škol a prostředí.

 

3)      Můžete nám ve stručnosti představit svůj projekt, který jste na GF prezentovali? Jaké byly reakce publika/ porotců na něj?

IS: Můj projekt byl zaměřen na zavedení nového prvku do výuky, kdy studenti mohou vidět promítané prezentace přímo na svém počítači a mohou si do této vysílané prezentace zapisovat své postřehy a poznámky. Také jsem zde představila náš nový školní předmět Studentský projekt, v rámci něhož studenti ve třídě v rámci skupin zpracovávají zadané téma z různých perspektiv, spolupracují, v případě problémů hledají řešení, a jako tým na závěr roku soutěží se svým zpracováním daného tématu s ostatními třídami ročníku. Reakce porotců byla více než souhlasná, neboť tyto metody souzní s novými metodami zaváděnými do výuky na celém světě, a dostávají se do povědomí jako 21st Century Learning.

KK: Jednalo se o zapojení technologií do výuky v předmětech ve kterých to má smysl, nahrazení papírových sešitů online zápisky v aplikacích Word Online a OneNote Online. Součástí projektu bylo i ukázání smysluplnosti využití vzdělávacích aplikací z katalogu Windows Store a možnosti řešení problematiky principu BYOD pomocí produktu Windows MultiPoint Server, který může učitelům zajistit, že i když se jim ve třídě sejdou tablety různých platforem, nemusí to pro výuka znamenat žádný problém.

MS: Název mého projektu byl: Office 365 for design of real world product. Podstatou je využití cloudových služeb Office 365 pro produkci reálného výrobku, management projektu, návrh a prezentaci. Konkrétně se jednalo o realizaci výrobku ze dřeva v prostředí firmy produkující nábytek, vytvoření webové prezentace a filmového dokumentu o projektu, vytvoření reklamních materiálů, sdílených dokumentů během projektu a 2D a 3D návrh výrobku.

 

4)      Co Vás osobně na GF nejvíce zaujalo?

KK: Pestrost a nápaditost projektů, stánky jednotlivých technologických partnerů.

IS: Na foru bylo opravdu velké množství projektů, které jsem si ve volných chvílích prošla a s prezentujícími učiteli hovořila. Pro člověka žijícího uvnitř hranic je překvapivé, s jakými životními a pracovními podmínkami se musejí v různých částech světa učitelé a studenti vypořádávat. Toto poznání přispívá k pokoře člověka a uvědomění si, jak relativní jsou materiální hodnoty, a jak důležité je nadšení pro dobrou věc bez ohledu na objektivní podmínky, ve kterých se vyskytujeme.

MS: Naprosto skvělá komunikace a práce na společném projektu, snaha vytvořit smysluplné řešení v týmu, který byl vytvořen zcela náhodně. Střet kultur a názorů byl pro mě osobně fascinující.

 

5)      Jaké nejdůležitější poznatky a vstupy pro výuku jste si z GF odnesli?

IS: Utvrzení se v přesvědčení, že setkání se s reálnou situací, která vychází z běžného života, může studentům navzdory své náročnosti a nepohodlí jen prospět, protože se pak dokáží lépe vyrovnávat se skutečnými životními situacemi.

KK: Nezáleží na financích a vybavení školy, ale na nápadu.

MS: Žákům jsem po svém návratu nejčastěji zdůrazňoval:

  • Potřebu komunikace v anglickém jazyce
  • Dobré ovládání mobilních zařízení
  • Umění dohodnout se na společném řešení a umění kompromisu

 

6)      Jaká nová technologie využitelná pro výuku Vás zaujala? Výuková aplikace?

IS: Pro vzájemnou spolupráci mezi studenty, ať už kvůli sdělování myšlenek nebo kvůli sdílení materiálů, jsou dostupné cloudové technologie, např. OneDrive, které umožňují ukládat a třídit dokumenty, a také umožňují sdílení společných materiálů, na kterých tak mohou pracovat různí studenti ve stejnou chvíli.

KK: Aplikace Corinth Classroom (stažitelná z Windows Store)

MS: Skvělá byla technologie od firmy Corinth, samozřejmě mobilní aplikace a KODU, které děti učí základy programování. S nasazením Kodu počítáme i v naší škole. Překvapilo mě množství škol, které používají cloudové služby Office 365.

 

7)      Setkali jste se se spoustou učitelů z různých zemí. Jak si podle vás stojí české školství v porovnání s jinými zeměmi? Získali jste nějaké tipy či zlepšující nápady odjinud? Prozradíte nám nějaké?

IS: Více praxe a praktických reálných zkušeností do vzdělávacího procesu, méně svazujících podmínek, které znemožňují individualizaci výuky v souladu se schopnostmi studentů a zavádění nových postupů do výuky.

KK: Forum bylo ukázkou toho, že je důležitý především nápad. Důležité je zaujmout žáky, pak je úspěch projektu z poloviny zajištěn.

MS: České školství se v žádném případě neztratilo. Byli jsme vidět a to je důležité. Držíme krok se světem a s využíváním technologií nemáme větší problémy. Otázkou však zůstává, zda peníze investované do technologií jsou využity vždy efektivně.

 

8)      Příští školní rok Microsoft opět vyhlásí soutěž pro inovativní učitele Expert Educator. Výherci národního kola za odměnu pojedou na plně hrazený pobyt do destinace příštího Globálního Fora. Proč by se učitelé měli této soutěže účastnit? Co byste vzkázali těm, kteří účast v soutěži zvažují?  

IS: Nebojte se inovovat svou výuku. Není třeba vše měnit, stačí změnit trošičku, a i to může mít velké pozitivní dopady na svěřené studenty. Nebojte se technologií, ve své podstatě stačí znát málo, a i to může pomoci zlepšit dopad výuky.

KK: Nepropásněte tuto jedinečnou možnost se setkat s tolika učiteli z celého světa.

MS: Vítězí nápad. Dobrá myšlenka pak musí mít oporu u učitelů, kteří ji realizují. Technologie jsou pak pouze prostředkem k dosažení cíle. Soutěž je výzva a už samotná účast na setkání je skvělou odměnou, kvůli které stojí za to pracovat nad rámec běžných povinností. Nápady ostatních učitelů a škol je možné čerpat z portálu pil-network.com a inspirovat se.

 

 

 

                          

 

Comments
  • Díky za zveřejnění, akce byla úžasná :)

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment