Další důležitý krok v rámci  projektu Vzděláváme pro budoucnost – Referenční školy byl realizován. Odstartovali jsme blog Vzděláváme pro budoucnost na oblíbeném Metodickém portálu RVP (spravovaném Národním ústavem pro vzdělávání – NÚV).

V čem bude tento blog výjimečný? Na jednom místě budeme shromažďovat průběžná zjištění z projektu Referenčních škol, doporučení těch nejpovolanějších a v oblasti zavádění tabletů do výuky nejzkušenějších – ředitelů a učitelů Referenčních škol, které již úspěšně zavedly tablety do výuky. Blog bude tedy sloužit jako ucelený zdroj informací a rad školám, které o zavádění tabletů do výuky přemýšlí nebo je již pořídily a hledají příklady dobré praxe.

Více o blogu už se dozvíte v prvním příspěvku.