Co je to Studentské trenérské centrum (STC)

STC je program pro talentované středoškolské studenty, kteří mají zájem zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat je dál v rámci svých škol a širšího okolí. Účastníky STC spojuje zdravá ambice učit se novému a dělat věci nad rámec svých běžných povinností s cílem pomoci ostatním, ale také zajistit si lepší pozici pro další studium i konkurenceschopnost při získávání vysněného zaměstnání.

Cílem programu je příprava budoucích specialistů a vedoucích pracovníků se zaměřením na informační technologie. Tito výjimeční studenti také přispívají k závazku společnosti Microsoft, s.r.o., která je organizátorem programu, zvyšovat ICT gramotnost mezi studenty i učiteli a kvalitu využívání moderních technologií ve výuce.

 

Jaké výhody získají členové STC?

V rámci STC se studenti naučí do hloubky mnoho věcí ze světa informačních technologií a nejen z něj. Znalosti jim budou předávat přední čeští odborníci a starší členové programu a to formou online školení i prezenčních workshopů. Díky těmto znalostem budou studenti připraveni na absolvování mezinárodně uznávané certifikace Microsoft Office Specialist (MOS), která je garancí pokročilých dovedností v práci s kancelářskými aplikacemi Microsoft Office. Dále mají studenti možnost získat certifikace v oblasti vývoje software a podnikových technologií. Všechny tyto certifkace mohou svým držitelům významně pomoci při žádosti o přijetí na vysokou školu či při hledání zaměstnání.

Studenti mají také šanci zdokonalit své komunikační a prezentační dovednosti, plánování vlastního času a vizí, a také řízení týmu. Výsadou členů STC je i přístup k výjimečným informacím z dílny Microsoft.

Snahou organizátorů je mj. pomoci studentům se zajištěním zajímavé praxe, ať už ve společnosti Microsoft či partnerských organizacích. Starší členové programu mají šanci získat další výhody jako předplatné MSDN, knihy z vydavatelství Microsoft Press, slevové vouchery na certifikace nebo volný vstup na lokální akce Microsoftu (nutná předchozí domluva).

 

Průběh STC

Zapojení do programu STC trvá od druhého ročníku střední školy do posledního ročníku střední školy.

V prvním roce se studenti intenzivně učí aplikace Microsoft Office a to především formou online školení. Tuto fázi završí složením zkoušek MOS (Microsoft Office Specialist) na úrovni Master. Díky tomu získají úspěšní studenti certifikát MOS, který je mezinárodně uznávaným dokladem ICT znalostí.

Zároveň se studenti učí efektivně komunikovat a prezentovat, aby byli schopní svoje znalosti předávat dále. Studenti jsou následně připraveni školit své spolužáky či další žáky a studenty na jiných školách, ale jsou také kompetentní být pravou rukou pedagogům při výuce ICT. Studenti intenzivně spolupracují se Vzdělávacími centry Microsoft Partners in Learning, kde mají mj. šanci vyzkoušet si roli lektora na oficiálních školeních Microsoftu. Tyto aktivity jim pomohou získat důležité zkušenosti v oblasti komunikace a prezentačních dovedností, ze kterých budou těžit ve svém budoucím profesním životě.

Ve druhém roce si student zvolí v technické části dráhu, kterou se bude chtít vydat. Tou může být vývoj software nebo podnikové technologie. K verifikaci svých znalostí mohou studenti absolvovat certifikace z dané oblasti, které dokladují, že jejich držitel je skutečným expertem v oboru. 
V druhé větvi probíhá výuka time managementu, práce v týmu a vedení týmu. Studenti budou vedeni k online aktivitě formou článků, blogů, recenzí a tím budou získávat zkušenosti s předáváním znalostí dalším.

Třetí rok pokračuje prohlubováním znalostí z druhého ročníku. Ke konci třetího roku mají nejaktivnější studenti STC šanci získat pozvánku k členství v prestižním programu pro vysokoškolské studenty, Microsoft Student Partner (MSP).

Svou aktivitu v programu Microsoft Student Partner studenti udržují i po dokončení střední školy a při vstupu na školu vysokou. Tento program jim pomůže při zviditelnění jména a získání další praxe. Absolventi STC a následně MSP tak mají velkou konkurenční výhodu a náskok před ostatními při hledání zaměstnání a budování silné kariéry.

 

Jak je možno zapojit se do programu STC?

Každým rokem na podzim otevíráme nábor studentů do nového ročníku STC, kdy se studenti mohou hlásit formou registrace na těchto stránkách. Zároveň jde komunikace přes Vzdělávací centra Microsoft Partners in Learning (PiL), které kontaktují školy v daném regionu s výzvou k nominaci studentů do krajského kola. V případě dotazů k registračnímu procesu se neváhejte obrátit na nejbližší PiL Vzdělávacím centrum. Seznam center a kontaktní detaily najdete na www.icstic.cz/Centers

 

Výběr studentů

Výběr probíhá ve dvou kolech. Nejprve vybere škola z řad svých studentů max. 6 kandidátů, kteří splňují podmínky viz výše.

Kandidáti se následně zúčastní krajského výběrového kola, které se koná ve Vzdělávacím centru Microsoft Partners in Learning pro daný kraj. V rámci tohoto kola projdou kandidáti přijímacím pohovorem, při němž bude odbornou porotu zajímat studentova motivace k zapojení do programu, jeho znalosti ICT a anglického jazyka a další detaily. Porota Vzdělávacího centra poté vybere 5 nejlepších za každý kraj, kteří postoupí do celostátního kola.

Celostátní finále se koná v prostorách společnosti Microsoft v Praze a zde jsou vybráni finální účastníci pro program STC z každého kraje. Finalisty vybírá porota složená ze zástupců společnosti Microsoft a přizvaných odborníků.

 

Registrace zde