Zaměstnanci společnosti Microsoft v čele s generálním ředitelem pomáhají překládat světoznámá vzdělávací videa Khan Academy. 

Společnost Microsoft se aktivně podílí na rozvoji moderních prvků vzdělávání. Jedním z projektů, se kterým partnersky spolupracuje, je Khanova škola, stovkami dobrovolníků překládaná česká verze světově známé Khan Academy. V sobotu 11. května proběhl již druhý celodenní překladatelský maraton, kterého se zúčastnilo 50 dobrovolníků. Tentokrát v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malé Straně. Aktivně přišli překládat také zaměstnanci českého Microsoftu, a to včetně generálního ředitele Romana Cabálka. Během tohoto druhého maratonu se přeložilo celkem 85 videí, což opět posunulo poslání Khanovy školy o něco blíže cíli zpřístupnit novou formu vzdělávání českým dětem a českým školám.

„Jsem rád, že jsem se společně se svými kolegy z Microsoftu mohl zúčastnit této akce a přispět tak k rozšíření této inovativní formy vzdělávání do českých škol. Microsoft se snaží dlouhodobě podporovat vzdělávání v jednotlivých zemích světa, a to různými formami a programy jak pro učitele, tak studenty na různých stupních vzdělávání. Windows 8 aplikace Khan Academy je ukázkou toho, jak mohou uživatelé snadno využívat moderní technologie ve vzdělávání,“ říká Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft v České republice. „Kromě toho, jako bývalý učitel matematiky, otec 4 dětí a generální ředitel jedné z významných IT firem, cítím určitou osobní povinnost přispívat k rozvoji vzdělávání v České republice.

Khan Academy je nezisková organizace zaměřená na vzdělávání. Na rozvoji jejího konceptu se významnou měrou podílí i spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates prostřednictvím Nadace Billa a Melindy Gatesových. S cílem poskytovat vysoce kvalitní vzdělání komukoli a kdekoli nabízí
webová stránka projektu více než 4 000 anglických výukových videí uložených na sociální síti YouTube, a to v mnoha oborech jako je např. matematika, fyzika, anorganická i organická chemie, historie, zdravotnictví, ekonomie, biologie, astronomie a mnoha dalších. Studenti, učitelé i rodiče mají k dispozici mapu znalostí, příklady k procvičování (kterých bylo vyřešeno už přes miliardu) i statistiky.

V říjnu 2012 vzniklo v Česku nezávislé občanské sdružení Khanova škola s cílem přeložit obsah Khan Academy do češtiny, aby je mohly využívat i české školy, kde občas bývá angličtina problémem. Do projektu se zapojily stovky dobrovolných překladatelů. Do května 2013 již bylo přeloženo 650 videí, z toho přes 100 česky dabovaných (pro zajímavost: více než 60 nadaboval herec Saša Rašilov). Videa s českými titulky a dabingem jsou pak dostupná současně i na stránkách Khan Academy. Microsoft v České republice tuto iniciativu aktivně podporuje, jelikož zapadá do jeho dlouhodobé strategie využívání inovativních technologií pro zkvalitnění výuky a tím i zvyšování možnosti uplatnění mladých lidí na trhu práce.

Více o organizaci Khan Academy naleznete na jejích internetových stránkách http://www.khanacademy.org. Spřízněnou Khanovu školu naleznete na www.khanovaskola.cz. Zde jsou k dispozici také videa již přeložená do českého jazyka. Můžete si také stáhnout aplikaci Khan Academy pro operační systém Windows 8 na http://apps.microsoft.com/webpdp/app/d23cc2b2-c105-4db3-9946-e44bacc56f7b.