Počínaje dnem 16. 4. 2013 jsou pro školy v České republice dostupné nové Office 365 pro vzdělávací organizace. Každá škola, která se nyní zaregistruje pro získání Office 365, již získá tuto novou verzi. Office 365 již v základním, zdarma dostupném programu A2, umožňuje komplexní řešení emailových, komunikačních, konferenčních a intranetových potřeb školy.

Pro stávající zákazníky je migrace plánována během tohoto kalendářního roku, administrátoři již existujících nasazení Office 365 budou o celém procesu včas a podrobně informováni.

Nové Office 365 přinášejí velké množství vylepšení a nových funkcí jako jsou např. SkyDrive Pro, podpora pro HD video v aplikaci Lync, federace mezi aplikací/sítí Lync a Skype, sociální prvky v SharePoint online, průzkumy v Excel WebApp, sdílení i s uživateli mimo vaši síť a mnoho dalšího.

Více informací o procesu upgradu naleznete na http://community.office365.com/en-us/wikis/upgrade/office-365-service-upgrade-center-for-enterprise.aspx
a pro informování vašich učitelů a žáků můžete použít například tyto informační šablony http://community.office365.com/en-us/wikis/upgrade/service-upgrade-notification-template.aspx