V rámci právě probíhajících seminářů, přednášek a dalších akcích na kterých představujeme mj. nový Office (resp. Office 2013) často dostáváme i otázky na přítomnost nových funkcí v aplikaci Excel 2013. Pokud vás tedy zajímá, jaké nové funkce v Excelu 2013 jsou, přijde vám vhod následující tabulka:

 

NÁZEV FUNKCETYP A POPIS
ACOT Matematické a trigonometrické funkce:   Vrátí arkuskotangens čísla.
ACOTH Matematické a trigonometrické funkce:   Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.
ARABIC Matematické a trigonometrické funkce:   Převede římské číslo na arabské.
BASE Matematické a trigonometrické funkce:    Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.
BINOM.DIST.RANGE Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.
BITAND Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.
BITLSHIFT Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.
BITOR Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.
BITRSHIFT Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.
BITXOR Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.
CEILING.MATH Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
KOMBINACE.A Matematické a trigonometrické funkce:   
Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.
COT Matematické a trigonometrické funkce:   Vrátí hyperbolický kosinus čísla.
COTH Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kotangens úhlu.
CSC Matematické a trigonometrické funkce:   Vrátí kosekans úhlu.
CSCH Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.
DNY Funkce data a času:   Vrátí počet dní mezi dvěma daty.
DECIMAL Matematické a trigonometrické funkce:   Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.
ENCODEURL Webové funkce:   Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.
FILTERXML Webové funkce:   Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.
FLOOR.MATH Matematické a trigonometrické funkce:   Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
FORMULATEXT Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:   Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.
GAMMA Statistické funkce:   Vrátí hodnotu funkce gama.
GAUSS Statistické funkce:    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.
IFNA Logické funkce:   Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #N/A (hodnota nedostupná), vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.
IMCOSH Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.
IMCOT Inženýrské funkce:   Vrátí kotangens komplexního čísla.
IMCSC Inženýrské funkce:   Vrátí kosekans komplexního čísla.
IMCSCH Inženýrské funkce:   Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.
IMSEC Inženýrské funkce:   Vrátí sekans komplexního čísla.
IMSECH Inženýrské funkce:   Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.
IMSINH Inženýrské funkce:   Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.
IMTAN Inženýrské funkce:   Vrátí tangens komplexního čísla.
ISFORMULA Informační funkce:   Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.
ISOWEEKNUM Funkce data a času:   Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.
MUNIT Matematické a trigonometrické funkce:   Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.
NUMBERVALUE Textové funkce:    Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.
PDURATION Finanční funkce:   Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.
PERMUTACE.A Statistické funkce:   Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které mohou být vybrány z celkového počtu objektů.
PHI Statistické funkce:   Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.
RRI Finanční funkce:   Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.
SEC Matematické a trigonometrické funkce:   Vrátí sekans úhlu.
SECH Matematické a trigonometrické funkce:   Vrátí hyperbolický sekans úhlu.
SHEET Informační funkce:   Vrátí číslo odkazovaného listu.
SHEETS Informační funkce:   Vrátí počet listů v odkazu.
SKEW.P Statistické funkce:   Vrátí nepravidelnost v rozložení na základě zadaných hodnot, což je charakteristika stupně asymetrie rozložení oproti středové hodnotě.
UNICHAR Textové funkce:   Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.
UNICODE Textové funkce:   Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá k prvnímu znaku textu.
WEBOVÁSLUŽBA Webové funkce:    Vrátí data z webové služby.
XOR Logické funkce:   Vrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty.