Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky již od roku 1995. Každým rokem přiláká více než 300 středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří v průběhu pěti přípravných setkání a závěrečné konference simulují jednání mezinárodních organizací. Primárním cílem Summitu je však prostřednictvím této simulace účastníky vzdělávat a připravovat na budoucnost, ať už bude jakákoliv. Celý projekt organizuje více než 60 dobrovolníků bez nároku na honorář.

Projekt takového rozměru si v době automatizace a technologického pokroku žádá také své technické zázemí. Pro správu a řízení této oblasti je již několik let zřízena pozice technického koordinátora, jakožto osoby zodpovědné za bezproblémový chod výpočetní techniky vhodné pro efektivní zajištění průběhu projektu.

Pražský studentský summit jde i v tomto oboru s dobou, a proto již mnoho let propaguje svou operativnost skrze webovou prezentaci. S příchodem sociálních sítí se před několika lety rozšířila působnost public relations i na oblíbený Facebook, Youtube a od roku 2012 i aktivnější využívání potenciálu vlastního účtu na službě Twitter.

V průběhu projektu dochází k tvorbě velkého množství organizačních dat a dokumentů, které je nutné efektivním a bezpečným způsobem spravovat a udržovat. Stejně tak je vhodné poskytnout účastníkům digitální komunikační médium s možností persistentního přístupu k individuálním informacím. Z těchto důvodů došlo v roce 2011 ke vzniku a implementaci informačního systému s marketingovým označením Fox. Mezi funkce tohoto systému patří správa dat o účastnících projektu, správa jednacích dnů a simulovaných orgánů, správa doprovodných a podpůrných akcí projektu, provádění registrací účastníků během jednacích dnů a další. Vzhledem k citlivosti některých obsažených dat je nezbytné dostatečné zabezpečení s rozdílnými oprávněními v závislosti na roli uživatele.

Pro moderní a progresivní projekt je důležité nezaostávat za pokrokem, i tím technologickým. Z tohoto důvodu byla jako cíl letošního ročníku identifikována implementace nejnovějších technologií novém exkluzivního TOP partnera projektu společnosti Microsoft. Prvním úkonem je kompletní migrace informačního systému Fox do cloudového prostředí Microsoft Windows Azure. Druhou úlohou je zavedení systému pro podporu týmové spolupráce Microsoft Office 365 s dostatečným proškolením koncových uživatelů.