K 31.5.2013 bude ukončen program PiL School Agreement v České republice. Jedná se o iniciativu společnosti Microsoft s názvem Partners in Learning (PiL), která na základě uzavření Memoranda o porozumění s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2004, poskytovala zvýhodněné licence Office a Windows vybraným školám.

Cílem programu byla podpora vzdělávání a rozvoj informační gramotnosti v regionech se špatnou socioekonomickou situací. Během téměř 10-ti let fungování tohoto programu se podařilo tento cíl naplnit a přispět ke zlepšení situace v těchto regionech.

K 31.5.2013 končí platnost Memoranda, na jehož základě program existuje, a tedy i platnost programu PiL School Agreement v České republice.

Seznam škol, které jsou členy programu PiL S.A. a kterých se tato změna dotýká, najdete na http://www.microsoft.com/cze/education/pil/program_partners.aspx

Je třeba zdůraznit, že tyto školy nezůstanou bez efektivního řešení a mají na výběr několik alternativ zvýhodněného licencování.

 • Pokud má daná škola aktivní tzv. PiL smlouvu (tedy běží smlouva uzavřená před 31.5.2013), má škola nárok využívat zvýhodněných licencí po dobu ve smlouvě sjednanou (tj. 1 či 3 roky).
   
 • Pokud škole vyprší platnost smlouvy PŘED 31.5.2013, může si členství v programu prodloužit o 1 či 3 roky. Po tuto dobu budou platit sjednané PiL S.A. ceny. Pozor: smlouvu je nutno uzavřít nejpozději do 31.5.2013 a není možno obnovit smlouvu, která ještě neskončila.
   
 • Končí-li se škole smlouva PO termínu 31.5.2013, i poté může získat výhodnější licenční podmínky. S platností od 1.2.2013 totiž společnost Microsoft uzavřela s Unií školských asociací ČR – CZESHA Rámcovou smlouvu Campus and School, která je platná pro všechny základní a střední školy v ČR. Školy díky ní mají nárok na výrazně výhodnější finanční podmínky pronájmu licenčního programu EES (Enrollment for
  Education Solution).  Bližší detaily licenčním programu EES najdete na: http://www.microsoft.com/cze/education/licence/ees/
   
 • Pro školy je také zajímavý anuitní licenční program OVS-ES, který taktéž umožňuje licencování podle počtu zaměstnanců, nikoliv počítačů – více informací na http://www.microsoft.com/cze/education/licence/ovs-es/
 • Kromě toho školy mohou využívat cloudových služeb Office 365 pro školy, kde základní balíček typu A2 je pro školy naprosto zdarma. Zahrnuje webové aplikace Word, Excel, PowerPoint a OneNote, dále cloudovou poštu a také kvalitní video a audio přenos pomocí Lync online. Registrace škol a více informací na www.office365proskoly.cz

Pro více informací kontaktujte svého obchodního partnera typu LAR (Large Account Reseller) nebo AER (Authorized Education Reseller), kteří mají platnou licenci umožňující prodej akademických licencí společnosti
Microsoft do škol. Seznam aktivních partnerů typu AER najdete na: https://aer.microsoft.com/aer/searchaer.aspx