S platností od 1.2.2013 byla podepsána Rámcová smlouva Campus and School mezi společností Microsoft a Unií školských zařízení CZESHA (www.czesha.cz). Tato rámcová smlouva má platnost pro všechny základní a střední  školy na území České republiky a umožňuje jim výhodnější pořízení akademických licencí. To zahrnuje upgrade operačního systému Windows, kancelářskou sadu Office a Forefront Endpoint Protection na ochranu bezpečnosti koncových stanic.

Školy mohou k této Rámcové smlouvě přistoupit prostřednictvím Prováděcí smlouvy pro řešení ve vzdělávání. Více informací a doporučený postup najdete v příloze.

 Výhody Rámcové smlouvy: 

 •  Snížení cen licencí
  • Díky uzavření Rámcové smlouvy mají školy nárok na nižší cenovou hladinu licencí - hladinu C.
  • Kromě licencí Office a upgrade Windows obsahuje nabídka také software na ochranu bezpečnosti koncových stanic již v ceně – není tedy třeba pořizovat produkty třetích stran.
  • Množství licencí se stanoví na základě počtu pracovníků školy, nikoliv počítačů. To je výhodnější model pro většinu škol, pokud je počet zaměstnanců (kteří přímo pracují  s počítačem) nižší než počet počítačů ve vlastnictví školy (Pozn.: údaj České školní inspekce z roku 2011 - 2,5 počítače na 1 učitele). 
 • Přístup vždy k aktuálním verzím softwaru
  • V roce 2014 končí podpora OS Windows XP, což pro množství škol může představovat velké bezpečnostní riziko. Školy by musely  za trvalé licence vynaložit jednorázově mnohem větší prostředky než v případě, kdy mohou platit za licence podle počtu zaměstnanců.
  • Ve starších verzích aplikací MS Office nelze vytvářet stejně zajímavé a kvalitní digitální učební materiály. Je důležité, aby škola měla k dispozici poslední verze softwaru, který budou studenti využívat ve svých budoucích profesích. 

Má-li Vaše škola zájem připojit se k této Rámcové smlouvě, kontaktujte obchodní partnery typu LAR (Large Account Reseller), jejichž kontakty najdete ZDE