Zahajujeme druhý ročník soutěže odborných znalostí a využívání aplikací Microsoft Office. Organizátorem soutěže je Microsoft Česká republika.

Cílem soutěže je porovnat a zhodnotit znalosti žáků základních a středních škol všech krajů České republiky při práci se s aplikacemi Microsoft Office. Účastníci budou dokazovat nejen svou technickou znalost, ale zároveň musí zvládnout neméně důležitou část soutěže: prezentační a komunikačních dovednosti.

Více na www.soutez-arena.cz.