Korábban a felhőbe történő adatmentés kapcsán már szóba jött a számítási felhő (cloud) fogalma, és az hogy ezzel hogyan valósulhat meg az IT szolgáltatások közmű jellegű használata. Ennek kapcsán jutott eszembe hogy akkor ideje hogy pontosan meghatározzuk, definiáljuk a számítási felhő fogalmát.

Mi a Microsoft-nál az amerikai szabványügyi hivatal (National Institute of Standards and Technology) definicióját használjuk a számítási felhő meghatározására. Ezt mutatja be az alábbi áttekintő ábra:

A NIST definíciója alapján egy felhőszolgáltatásnak az alábbi jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Elengedhetetlen jellemzők:

 • Közösen használt erőforrások: Ugyan azokon az erőforrásokon több igénybe vevő is osztozik. Mint ahogy a kábel TV infrastruktúrát több előfizető használja, az informatikai verzióban ugyan azokon a szervereken, tárolókon, hálózaton osztozik több igénybe vevő szervezet, felhasználó. Természetesen a megfelelő izolációt és biztonsági szeparációt biztosítva amely révén a felhasználók adatai és szolgáltatásai ugyan olyan védettek mintha külön dedikált infrastruktúrákon futnának. Ebben a virtualizáció egy kulcsfontosságú eszköz, amely révén ugyan azokon a fizikai eszközökön több különböző szeparált rendszert futtathatok.
 • Mért szolgáltatás: A szolgáltatást igénybe vevő az igénybe vett kapacitások alapján fizet a szolgáltatás nyújtójának. A kapacitás igényt dinamikusan tudja bővíteni vagy csökkenteni és annak fényében változik a szolgáltatásokért fizetett költsége. A mérés és a költségek igénybe vevőre való visszaterhelése egyaránt elengedhetetlen jellemzője a felhő alapú szolgáltatásoknak, függetlenül attól hogy ez publikus, vagy házon belül megvalósított privát felhő megoldás.
 • Végtelennek tűnő kapacitás a gyors bővíthetőség révén: A felhő szolgáltatást igénybe vevő szempontjából az igényelhető kapacitást látszólag végtelen, csak a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó költségek szabnak határt a felhasználásnak (hiszen végtelen kapacitásért végtelenül sokat kellene fizetni, ami nem lehetséges). Ahogy látszólag én is akármennyi áramfogyasztást generálhatok otthon, az elektromos művek ezt fogja nekem biztosítani. Szolgáltatatói oldalról ez azt jelenti, hogy pontosan mérem és követem a felhasználási igényeket, trendeket és ha szükséges olyan gyorsan tudom bővíteni a rendelkezésre álló kapacitásaimat (automatizmusok és standardizáció révén), hogy az gyorsabb kapacitás bővítést tesz lehetővé mint ahogy az igények megjelennek.
 • Széles hálózati eléréssel rendelkezik: Ezekhez a szolgáltatásokhoz a felhasználók a kellő sávszélességen tudnak hozzáférni, a hálózat nem jelent szűk keresztmetszetet.
  Önkiszolgáló: A felhasználó maga tudja összeállítani az általa igényelt informatikai szolgáltatások kosarát. Nyilván ezt egy előre definiált szolgáltatás katalógusból tudja megtenni, amiben standardizált elemek vannak, nem pedig egyedileg konfigurálható elemekből mert azok kiszolgálása nem lenne hatékony vagy automatizálható

Ezen felül rendelkezik közös jellemzőkkel:

 • Nagy kapacitásokkal rendelkezik
 • Homogén, egységes szolgáltatást biztosít
 • Virtualizáción alapul
 • Olcsóbb szolgáltatást nyújt, mint a dedikált rendszerek
 • Rugalmas és egyszerűen bővíthető
 • Földrajzilag elosztott
 • Szolgáltatás orientált
 • Magas fokú biztonságot nyújt

A felhő szolgáltatás a szolgáltatási modell szerint lehet:

 • Infrastructure as a Service (IaaS): A szolgáltató az igénybevevő intézmény IT szakértői számára a virtuális gépet nyújtja, az operációs rendszert és a rajta futó alkalmazásokat a szolgáltatást igénybe vevő intézmény IT szakértői üzemeltetik
 • Platform as a Service (PaaS): A szolgáltató az igénybevevő intézmény számára alkalmazás szintig nyújtja a szolgáltatást (pl.: adatbázis szolgáltatás, web kiszolgáló) de az adatokat és alkalmazásokat a szolgáltatást igénybe vevő intézmény IT szakértői üzemeltetik
 • Software as a Service (SaaS): A teljes szolgáltatást az szolgáltató biztosítja, intézmények részéről  az adatok, beállítások adminisztrációja szükséges csak

A kialakítás szerint lehet:

 • Privát: belső szolgáltató által egy zárt intézményi kör számára nyújtott felhő szolgáltatatás.
 • Publikus: egy nyilvános szolgáltató által nyújtott (pl.: a Microsoft is ilyen szolgáltató)
 • Hibrid: Vegyesen a belső szolgáltató által és publikus szolgáltatótól is igénybe vett kapactiásokat használ

Néhány példa felhő szolgáltatásokra:

 • Publikus IaaS: A Microsoft Windows Azure Virtual Machines Role. Lényege, hogy a felhasználók, igénybe vevő szervezetek virtuális gép kapacitást vásárolnak, amely virtuális gépek a Microsoft adatközpontjaiban futnak. A felhasználó az alapján fizet, hogy milyen típusú gépet (kicsi, közepes, nagy, extra nagy, stb.) vásárol és azt mennyi időben futtatja. Ez esetben a felhasználó az interneten keresztül egy RDP-t kapcsolaton vagy SSH-n érheti el a virtuális gépeit (ami lehet Windows Server, vagy Linux is), vagy megfelelő hálózati eszközökkel VPN-en keresztül a saját Azure virtuális gépeinek a hálózata össze route-olható a vállalati belső hálózattal. Ilyenkor az Azure-ban futó gépek csak a belső hálózat felöl érhetőek el, onnan viszont úgy mint ha az adatközpontban levő gépekhez tartoznának (ezt hívjuk hibrid IaaS felhőnek). Ezekre az virtuális gépekre az igénybe vevő aztán telepíti a saját alkalmazásait, és ugyan olyan módon végzi a gépek karban tartását mint a helyileg futott gépek esetében tenné. A Windows Azure Virtuális gépek (IaaS) szolgáltatások igénybe vétele esetében az igénybe vevő a használt gépkapacitás alapján fizet.
 • Publikus PaaS: A Microsoft Windows Azure szolgáltatásai. A lényege, hogy a (webes)alkalmazásokat a fejleszőők egyből Azure-ra készítik, de nem kell az operációs rendszer, webszerver, adatbázis kiszolgáló, média kiszolgáló stb. üzemeltetésével foglalkoznni, azokat az Microsoft üzemelteti, tartja karban. Ha több kapacitás kell az alkalmazás alá (pl.: hónap zárás, karácsonyi kampány időszak, stb.) akkor egyszerűen meg növelhetők az alkalmazásnak allokált erőforrások, és amikor nem kell akkor pedig vissza skálázható. Így mindig csak annyit költséget jelent amennyi használatban van. A Windows Azure PaaS szolgáltatások igénybe vétele esetében a fizetés a felhasznált erőforrások alapján történik.
 • Publikus SaaS: A Microsoft Office 365 szolgáltatása. Ebben teljes funkcionalitású Exchange levelezést, SharePoint csoport munkát és Lync szolgáltatást biztosít a Microsoft. A postafiókok adminisztrálását ugyan úgy a vállalati rendszergazdák végezik, de a levelező kiszolgálók, hardverek, storage, stb. üzemeltetését sőt verzió váltását is a Microsoft végzi. Az új szolgáltatásokra (az új verziókra) való átállás feladata (és persze költségei) a szolgáltatót terhelik, az igénybe vevő csak a havi előfizetési díjat fizeti. Az Office 365 esetében a felhasználói szolgáltatás csomag (csak levelezés, teljes Office 365 funkcionalitás, stb.) alapján és felhasználónként fizet az igénybe vevő
 • Privát IaaS: Házon belül megvalósított IaaS funkcionalitás amely révén a virtuális gépeken futó különböző alkalmazások, terhelések (workload-ok) igénybe vevő szervezeti egységre visszaterhelhetőek. A Microsoft a Windows Server 2012 és a System Center 2012 termékek révén teljes körű termék portfóliót biztosít amelyek révén megvalósítható bármilyen meglevő adatközponti infrastruktúra privát IaaS (vagy PaaS, SaaS) felhő szolgáltatássá alakítása. Egy példa lehet erre a Telenor adatközpont megoldása.