Licensiering av Office Communications Server 2007

Licensiering av Office Communications Server 2007

  • Comments 1
  • Likes

Jag har efter diverse frågor nu postat en beskrivning av licensieringen av OCS 2007. Jag hoppas att ni finner läsningen värdefull – som vanligt tar jag emot kommentarer och önskemål på framtida ämnen. Läs den lite längre posten här.

Comments
  • Min kollega Pontus Haglund har bloggat om hur licens-ieringen på Office  Communications Server

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment