Browse by Tags

Related Posts
 • Blog Post: Artykuł: Tajniki usługi RIS - Usługi Instalacji Zdalnej, cz. II

  W niniejszej części omówimy proces konfiguracji Active Directory i serwera DHCP, aby uzyskać możliwość instalacji via RIS. Istnieją dwa podejścia do w/w zagadnienia. Można „pójść na żywioł” i skonfigurować usługę RIS, aby pozwalała na instalację obrazów dla dowolnych komputerów zlokalizowanych w sieci...
 • Blog Post: Artykuł: Administracja użytkownikami w Exchange 2007, cz. II

  W poprzedniej części artykułu opisałem podstawowe różnice w sposobie zarządzania użytkownikami pomiędzy Exchange 2003 i Exchange 2007 oraz starałem się przybliżyć trochę korzystanie z nowej konsoli graficznej – tzw. EMC (Exchange Management Console). W tej części artykułu postaram się opisać realizację...
 • Blog Post: Artykuł: SQL Server 2005 w linii poleceń – SQLWB | Użyteczne uwagi na temat pracy z Management Studio

  SQLWB to narzędzie służące do uruchamiania aplikacji SQL Server Management Studio – podstawowej aplikacji wyposażonej w bogaty interfejs graficzny użytkownika, służącej do administracji systemem SQL Server 2005. Dzięki opcjom narzędzia można sterować połączeniami, otwieranymi projektami i plikami w momencie...
 • Blog Post: Artykuł: Algorytmy Data Mining

  Skuteczne zarządzanie wiedzą w instytucjach administracji państwowej wymaga wykorzystania zaawansowanych narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych, zamiany tych danych w informacje, umieszczania tych informacji w odpowiednim kontekście a następnie przetwarzania tych informacji w wiedzę, wykorzystywaną...
 • Blog Post: Artykuł: Zmiana portu dla Terminal Services

  Zwykle po instalacji systemu z rodziny Windows Server 2003 (bo tych systemów dotyczył będzie ten artykuł) usługi terminalowe w działają w oparciu o standardowy port TCP 3389. Ponieważ nie tylko port TCP 3389 może zostać zablokowany na zaporze, lecz także sam protokół RDP, to w zależności od konfiguracji...
 • Blog Post: Artykuł: Zarządzanie usługą wyszukiwania i indeksowania w Microsoft Office SharePoint Server 2007

  Microsoft Office SharePoint Server 2007 został wyposażony w udoskonaloną usługę wyszukiwania i indeksowania. Dzięki niej możliwe jest efektywne, szybkie i intuicyjne wyszukiwanie zasobów opublikowanych nie tylko na stronach portalu SharePoint, ale również przechowywanych w źródłach zewnętrznych, takich...
 • Blog Post: Artykuł: Instalacja Microsoft Office SharePoint Server 2007, cz. I

  Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) jest rozwiązaniem, które może być zastosowane w następujących wybranych scenariuszach biznesowych: • Zarządzanie informacją - tworzenie centralnego przechowywanie informacji oraz zarządzanie nimi za pomocą workflows, mechanizmów...
 • Blog Post: Artykuł: Administracja użytkownikami w Exchange 2007, cz. III

  W poprzednich częściach artykułu opisano podstawowe różnice w sposobie administracji użytkownikami pomiędzy Exchange 2003 i Exchange 2007. W tej części artykułu autor postara się zaprezentować realizację niektórych zadań poprzez EMS (Exchange Management Shell). Autor : Konrad Sagała (Prezes SAGI...
 • Blog Post: Jak startuje system Windows Vista?

  Start komputera typu PC od lat osiemdziesiątych wygląda cały czas tak samo. Zmieniło się wprawdzie troszkę z nadejściem standardu ATX czy PCI, ale cały czas wszystko tak naprawdę zaczyna się od pierwszego kroku procesora. Autor : Grzegorz Tworek (Konsultant ISCG) Inżynier systemowy, komputerowiec...
 • Blog Post: Artykuł: Uruchamianie, zabezpieczanie i dystrybucja makr w Microsoft Office Outlook, cz. II

  Druga część artykułu, która omawia sposób, w jaki administrator może dystrybuować ustawienia interfejsu użytkownika oraz makra do wielu użytkowników w sieci. W tej części przyjrzymy się poruszanym wcześniej kwestiom, ale z punktu widzenia administratora sieci, którego interesuje automatyczna konfiguracja...
 • Blog Post: Artykuł: Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu, cz. II

  Internet Authentication Service jest implementacją RADIUS-a w Windows Server 2003. Potrafi wiele, jednak w naszym przykładzie jego rola będzie się sprowadzać do uwierzytelniania poświadczeń wprowadzanych przez użytkowników i autoryzacji dostępu. Dlatego IAS musi być zainstalowany na serwerze, który jest...
 • Blog Post: Artykuł: Wstawianie daty i czasu w SQL Server

  W bazach danych kolumny przechowujące dane typu data i czas pełnią nierzadko bardzo ważne role. Zrozumienie, w jaki sposób należy wstawiać dane tego typu, zapobiega sytuacjom, w których w bazie danych znajdują się niespójne logicznie dane. Niniejszy artykuł ma pomóc użytkownikom systemów SQL Server 2000...
 • Blog Post: Artykuł: Microsoft SQL Server Best Practices Analyzer 2.0 – spokojny sen administratora?

  Praktyka pokazuje, że znaczną cześć zadań administracyjnych można zautomatyzować i w tym kierunku idą zmiany proponowane przez firmę Microsoft w systemie SQL Server 2005. Okazuje się, że istnieje narzędzie, które pozwala administratorom (i nie tylko) baz danych na szybkie sprawdzenie, czy serwer baz...
 • Blog Post: Artykuł: Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu, cz. I

  Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów niezbędnych lub przynajmniej zalecanych podczas implementacji zdalnego dostępu do zasobów firmy, przy zastosowaniu takich technologii, jak L2TP/IPsec i PKI. Wykorzystanie certyfikatów do zestawiania i zabezpieczania połączeń VPN...
 • Blog Post: Konfiguracja dostępu zdalnego przy wykorzystaniu Microsoft Exchange 2007

  SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0 i Exchange 2007 współpracują ze sobą w różnych obszarach. Artykuł ten opisuje zasady konfiguracji serwera Exchange, zapewniające dostęp zdalny przez strony OWA, i pokazuje, że największe korzyści można odnieść wdrążając te produkty równocześnie...
 • Blog Post: Artykuł: SQL Server 2005 Service Pack 2 przedstawia – Logon Trigger

  Dodatek Service Pack 2 do systemu Microsoft SQL Server 2005 daje administratorom baz danych nowe możliwości przechwytywania zdarzeń logowania serwera i odpowiedniego reagowania na takie zdarzenia. Taką funkcjonalność oferuje nowa klasa obiektów zwana logon trigger. W systemie SQL Server 2005 administrator...
 • Blog Post: Artykuł: Windows Vista - nowy firewall

  Wśród nowości oferowanych użytkownikom systemu Windows Vista, część budzi pewne obawy, część nadzieje, a część po prostu powątpiewanie. To ostatnie zazwyczaj bierze się stąd, że Microsoft zapowiadając nowe funkcjonalności, często zachowuje się w sposób, który z tajemniczych przyczyn powoduje wątpliwości...
 • Blog Post: LCR i CCR, czyli tani clustering, cz. II

  W poprzedniej części artykułu opisałem działanie replikacji baz Exchange w ramach jednego serwera. W tej części artykułu chciałbym pokazać, jak działa replikacja pomiędzy serwerami Exchange 2007 Enterprise Edition umieszczonymi w tej samej lokalizacji lub rozdzielonych centrach danych. Autor : ...
 • Blog Post: Artykuł: Język MDX i obliczenia w kostkach analitycznych

  Podobnie jak SQL, język MDX jest językiem zapytań. Język SQL jest potężnym narzędziem wykorzystywanym w środowisku baz relacyjnych, jednak w nie sprawdza się w środowiskach wielowymiarowych struktur bazodanowych – bazy OLAP. MDX jest językiem zapytań w strukturach baz OLAP, umożliwiając zadawanie zapytań...
 • Blog Post: Artykuł: Tajniki usługi RIS - Usługi Instalacji Zdalnej, cz. V

  Usługa RIS została wyposażona w narzędzie, które automatycznie przygotowuje do dystrybucji obraz maszyny – usuwając z niej parametry i ustawienia unikalne. Tak przygotowany obraz jest umieszczany w folderach obrazów serwera usługi RIS, skąd potem, podobnie jak obrazy typu CD-BASED, jest dystrybuowany...
 • Blog Post: Artykuł: Migracja do Windows Vista, cz. I

  Wymagania Windows Vista dotyczą oczywiście nie tyko sprzętu, ale i oprogramowania, z którym nowy system współpracuje. Większość problemów ze zgodnością wynikać może z nowych zabezpieczeń systemu, ale i parę innych nowości może sprawić pewne kłopoty. Źródła problemów zostaną tu dokładnie omówione. ...
 • Blog Post: Co nowego w silniku bazodanowym SQL Server 2008 June CTP

  4 czerwca 2007 Microsoft ogłosił, że nowa wersja popularnej platformy bazodanowej SQL Server będzie nosiła nazwę SQL Server 2008. Tego samego dnia upubliczniona została wersja CTP SQL Server code name Katmai. Artykuł opisuje nowości, jakie można znaleźć w silniku bazodanowym tej wersji. Autor : ...
 • Blog Post: Artykuł: Instalacja Microsoft Office SharePoint Server 2007, cz. II

  MOSS 2007 może zostać zainstalowany w dwóch wariantach: Instalacja podstawowa na pojedynczym serwerze Instalacja na farmie serwerów Instalacja podstawowa na pojedynczym serwerze to instalacja, w której instalatora instaluje SQL Server Express jak rozwiązanie bazodanowe, obsługujące MOSS 2007...
 • Blog Post: Artykuł: Data Mining – podstawy analizy danych, cz. I

  Usługa Data Mining w środowisku serwera SQL 2005 jest jednym z komponentów technologii business intelligence. Umożliwia ona budowę złożonych modeli analitycznych oraz powiązanie tych działań z zastosowaniami biznesowymi, które pozwalają podejmować strategiczne decyzje marketingowe, odpowiadając na kluczowe...
 • Blog Post: Artykuł: Technologie SharePoint - porównanie wersji i dostępnej funkcjonalności

  Technologie SharePoint w wersji 2007 to cała rodzina produktów, których właściwy wybór przed wdrożeniem, ze względu dużą ilość odmian, może okazać się dość kłopotliwy. Artykuł ten ma na celu omówienie podstawowych różnic pomiędzy różnymi wersjami produktów. Chociaż informacje o różnicach i funkcjonalności...