June, 2014

  • JSLink

    Pisząc na tym blogu już prawie osiem lat, nigdy nawet nie dotknąłem tematu SharePointa. Na zaawansowanych zagadnieniach się nie znam a niezaawansowane... właśnie. To jest dla mnie prawdziwa siła tego narzędzia, że gdy ktoś zna stronę biznesową, to mając...