November, 2013

  • Work Folders

    Parafrazując słynne zdanie Einsteina o nieskończoności można stwierdzić, że kreatywność userów jest tym obszarem, w którym wątpliwości mieć nie można. Jeżeli użytkownik sieci firmowej zechce skorzystać z firmowych informacji poza firmą, to powstrzymać...