May, 2013

  • Reverse proxy w IIS

    Idea reverse proxy nie jest specjalnie skomplikowana. Mamy serwer, do którego trafiają zapytania ze świata, ten serwer odpytuje jakiś inny serwer http (serwer aplikacyjny) a otrzymaną odpowiedź przekazuje klientowi tak, jakby wygenerował ją sam. Po co...