April, 2011

  • Demo przodem do publiczności

    Ostatnio podczas jednej z konferencji ( IT Geeks w Łodzi ) miałem typowy problem prelegenta: pokazać na ekranie mój pulpit i zrezygnować z "presenter mode" w PowerPoincie, czy pokazywać demo tyłem do publiczności. Pokazałem paru osobom jak sobie...
  • Ściezki profili w Windows 2008 (R2)

    Mechanizm profili od wersji Vista został mocno zmieniony. Ścieżki profili zostały pozmieniane zarówno w celu stworzenia bardziej logicznej i przejrzystej struktury jak i ze względu na większą granulację. Dzięki temu kontrola nad katalogami via GPO znacznie...
  • DaRT - Diagnostics and Recovery Toolkit

    Generalnie rzecz ujmując, system Windows sam z siebie się psuje dość rzadko. Problem jednak w tym, że ma on zazwyczaj styczność z żywym człowiekiem i (niezależnie od tego, czy człowiek ten siedzi przed klawiaturą czy wysyła pakiety przez sieć) może się...