Kolejne wersje PE wychodzą dość często. Niemniej ostania zmiana [w zasadzie, to przedostania] wprowadza kilka ważnych dodatków jak np. monitorowanie obciążenia dysku oraz sieci – czego mi niezmiernie brakowało.

Autor: nExoR