Jako, że SP1 dla Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2 jest coraz bliżej – zaczynają pojawiać się dokumenty i strony opisujące nowe funkcjonalności.

Jeżeli kogoś interesuje pełna lista zmian, powinien zajrzeć do Microsoft Download Center. Wśród nowości opisane są między innymi:

  • Hyper-V Dynamic Memory – opisywana już tutaj funkcjonalność związana z dynamicznym przydzielaniem pamięci RAM maszynom wirtualnym
  • Microsoft RemoteFX – wsparcie zaawansowanej grafiki dla systemów Windows 7 pracujących jako maszyny wirtualne na serwerze Windows Server 2008 R2
  • Udoskonalenia dla DirectAccess pozwalające na bardziej niezawodną pracę w dużych środowiskach
  • Możliwość skorzystania z Managed Service Accounts w strefie DMZ
  • Udoskonalenie pracy klastrów z pamięciami masowymi, które nie są widoczne dla wszystkich węzłów
  • Wsparcie dla AVX

Ponadto, w dokumentacji znajdują się testy do samodzielnego wykonania oraz pełna lista 473 poprawek uwzględnionych w SP1.

Autor: Grzegorz Tworek [MVP]