December, 2009

  • foreach i ForEach-Object

    Tym razem będzie o programowaniu. Za to o programowaniu w PowerShellu, czyli tak bardziej dla administratorów. W ramach jednego z projektów dłubię ostatnio skrypt wczytujący z pliku dane i na ich podstawie modyfikujący w środowisku sporo różnych atrybutów...
  • Inwentaryzacja

    Czasem (koniec roku to dobry pretekst) ktoś zadaje administratorom pytanie "a co tak naprawdę mamy w naszej sieci?". Administratorzy nie kochają takich pytań, głównie dlatego, że kojarzą im się z wędrówką od biurka do biurka, papierowymi arkuszami do...