W poprzedniej części artykułu opisałem działanie replikacji baz Exchange w ramach jednego serwera. W tej części artykułu chciałbym pokazać, jak działa replikacja pomiędzy serwerami Exchange 2007 Enterprise Edition umieszczonymi w tej samej lokalizacji lub rozdzielonych centrach danych.

Autor:

Konrad Sagała (Prezes SAGI-B Expert Group Sp. z o.o.)
Konrad jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 14 lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych opartych o różne platformy sieciowe, od 10 lat związany z platformą Microsoft Windows Server. Do jego specjalności należą: projektowanie i zarządzanie systemami usług pocztowych i pracy grupowej MS Exchange, projektowanie i zarządzanie systemami usług katalogowych MS Active Directory, projektowanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową, usługami bezpieczeństwa i zarządzania tożsamością (MIIS). Jest twórcą jednej z największych w Polsce struktur Active Directory i Exchange. Od 1999 roku pasjonuje się technologią Exchange, kiedyś prowadził własny portal na ten temat, później opiekował się działem Exchange na portalu NT-FAQ, obecnie jest opiekunem działu Exchange na portalu WSS. Twórca Polskiej Grupy Profesjonalistów i Użytkowników Exchange PEPUG. Posiada certyfikaty MCSE (od 2000 r), MCSE+M, MCSE+S.

  • Przeczytaj artykuł
  • Zobacz inne artykuły