Niniejszy dokument ma na celu pomoc w przygotowaniu do wdrożenia Groove w przedsiębiorstwie, w stworzeniu odpowiedniego dla danej lokalizacji planu i jego realizacji. Korzystając z tych informacji, menedżerowie IT powinni być w stanie przygotować się do instalacji oprogramowania Groove w swojej organizacji.

Przeczytaj więcej...