Sprawdź zaktualizowany biuletyn zabezpieczeń Microsoft: MS07-022.