Niniejszy dokument ma na celu pomóc w określeniu, jak najlepiej wdrożyć program Groove w danej lokalizacji tak, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby użytkowników. Niektóre z omówionych kwestii są szczególnie ważne w przypadku, gdy planowane jest wdrożenie lokalnych serwerów Groove. Inne, takie jak planowanie zdolności produkcyjnych i planowanie sieci dostarczają informacji przydatnych niezależnie od środowiska.

Przeczytaj więcej...