Sprawdź zaktualizowany biuletyn zabezpieczeń: MS07-034.